Stockby vägförening

Stockby vägförening finns i Stenhamra, Ekerö kommun och vi har mer än 900 fastigheter som medlemmar i vägföreningen.  Stockby vägförening är en skötsel- och driftorganisation för merparten av vägarna och grönområdena i Stenhamra

Aktuellt!
Snöröjning och påverkan för dig som enskild fastighetsägare:
Vid plogning bildas snövallar mot fastigheter vilket är ofrånkomligt.
Där det finns möjligheter plogas snö mot mark som tillhör samfälligheten/allmän mark om det är praktiskt genomförbart. Respektive fastighetsägare ansvarar själv för att ta bort snövallar vid utfarter, runt sopkärl och postlådor samt att sanda.
Önskemål om att snöröjningen ska omfatta utfarter är inte vare sig praktiskt eller ekonomiskt genomförbart. Snöröjningen hos oss sker på samma sätt som inom andra kommuner

Snöröjning och halkbekämpning 2022 – 2023


Stadgar – uppdaterade 2022: