Stockby vägförening

 

Välkommen till vår hemsida!

Här får du aktuell information om föreningens verksamhet.

Stockby vägförening finns i Stenhamra i Ekerö kommun. Mer än 800 fastigheter är medlemmar i vägföreningen.

 

Sopning av gator i Stenhamra

Nästa vecka kommer arbetet med att sopa upp grus som lagts ut under vinterperioden.

Vi kan inte ge information om tidpunkten när alla gator sopas varför vi ber er att inte parkera bilar på gator utan på egna fastigheter där detta är möjligt tills just er gata är klar. Om det finns bilar som blockerar upptagningen blir gruset tyvärr kvar.

Vi rekommenderar att ni sopar ut gruset från era fastigheter en bit ut på gatan så att vi får med så mycket grus som möjligt eftersom maskinen inte kan köra alldeles intill fastighetsgränsen.

mvh

styrelsen

 

Årsmötesprotokoll Stockby VF 2018

Verksamhetsberättelse 2018 

Kallelse till årsstämma 2018 Stockby Vägförening

VA-info Vallviksvägen:

Planerad avstängning korsning Vallviksvägen-Uppgårdsvägen enligt bifogad trafikanordningsplan mellan vecka 8 – 10 för schakt och förläggning av kommunalt VA. Vilket kommer innebära ökad trafik under denna period på Skogsvägen.

Tack för visad hänsyn!

Vid frågor och synpunkter angående avstängning kontakta:

  • Platschef – Mattias Johansson – 070 – 244 13 85 – SET AB
  • Projektledare – Henrik Jansson – 073 – 644 53 19 – Roslagsvatten AB

TA PLAN VALLVIKSVÄGEN