Stockby vägförening

Verksamhetsberättelse 2019 

Välkommen till vår hemsida!

Här får du aktuell information om föreningens verksamhet.

Stockby vägförening finns i Stenhamra i Ekerö kommun. Mer än 800 fastigheter är medlemmar i vägföreningen.

 

KALLELSE

Härmed kallas du till ordinarie årsstämma i Stockby vägförening

Tisdagen den 12 november 2019 kl 19:00

Stenhamra församlingsgård

                     Kallelse till årsstämma 2019 Stockby Vägförening

 

                                     Verksamhetsberättelse 2019