Stockby vägförening

 

Välkommen till vår hemsida!

Här får du aktuell information om föreningens verksamhet.

Stockby vägförening finns i Stenhamra i Ekerö kommun. Mer än 800 fastigheter är medlemmar i vägföreningen.

Årsmötesprotokoll Stockby VF 2018

Verksamhetsberättelse 2018 

Kallelse till årsstämma 2018 Stockby Vägförening

VA-info Vallviksvägen:

Planerad avstängning korsning Vallviksvägen-Uppgårdsvägen enligt bifogad trafikanordningsplan mellan vecka 8 – 10 för schakt och förläggning av kommunalt VA. Vilket kommer innebära ökad trafik under denna period på Skogsvägen.

Tack för visad hänsyn!

Vid frågor och synpunkter angående avstängning kontakta:

  • Platschef – Mattias Johansson – 070 – 244 13 85 – SET AB
  • Projektledare – Henrik Jansson – 073 – 644 53 19 – Roslagsvatten AB

TA PLAN VALLVIKSVÄGEN