Kontakt – samt felanmälning

Kontakt

E-post
Mejl till vägföreningens styrelse,  
( info@stockbyvagforening.se )

Vägföreningens adress:
Stockby Vägförening, Box 6, 179 03 Stenhamra
Ditt ärende till ansvarig person i vägföreningens styrelse.

Verksamhetsfrågor Besvaras av föreningens Ordförande
Vägfrågor Besvaras av föreningens Vägansvarig
Belysning Besvaras av föreningens Belysningsansvarige
(belysning@stockbyvagforening.se)

Felanmälan belysning kan du göra direkt till vår entreprenör Söderhamns Entreprenad AB
http://www.sentab.se/felanmalan.html 

(felanmalan@sentab.se)

Grönområden Besvaras av föreningens Grönområdesansvarige
Ekonomi Besvaras av föreningens Ekonomiansvarige

Telefon 08-560 442 73
Telefonen är kopplad till en svarstjänst som ser till att vidareförmedla
————————————————————————–
Inom vägföreningens ansvarsområde har Vägverket ansvar för Stenhamravägen och Solbackavägen. Synpunkter på eller anmärkningar mot skötseln på dessa vägar framförs till Vägverket.

Ekerö kommun har ansvar för infartsvägen till Uppgårdsskolan med tillhörande parkeringsplats, parkeringsplats vid Stenhamraskolan samt gång- och cykelvägen som leder ut från Stenhamraskolan till gång- och cykelvägen vilken löper utmed bostadsområdet Lupingränd. Synpunkter på eller anmärkningar mot skötseln på dessa vägar och platser framförs till Ekerö Kommun på tel. 08-560 391 00.