Stockby vägförening

Stockby vägförening finns i Stenhamra, Ekerö kommun och vi har mer än 900 fastigheter som medlemmar i vägföreningen.  Stockby vägförening är en skötsel- och driftorganisation för merparten av vägarna och grönområdena i Stenhamra

Aktuellt!
21 nov och snön som fallit!
Vilket så klar ger våra snöröjare en utmaning att bita i. Vi har en ansenlig mängd meter väg att ploga och med den mängd som kommit i kombination av att snön är blöt så kommer det ta den tid det tar. Men våra snöröjare kommer som vanligt att ploga våra vägar. Hoppas att ni har förståelse den uppgift dom står inför och ber er om en smula förståelse för det.

Påverkan för dig som enskild fastighetsägare:
Vid plogning bildas snövallar mot fastigheter vilket är ofrånkomligt.
Där det finns möjligheter plogas snö mot mark som tillhör samfälligheten/allmän mark om det är praktiskt genomförbart. Respektive fastighetsägare ansvarar själv för att ta bort snövallar vid utfarter, runt sopkärl och postlådor samt att sanda.
Önskemål om att snöröjningen ska omfatta utfarter är inte vare sig praktiskt eller ekonomiskt genomförbart. Snöröjningen hos oss sker på samma sätt som inom andra kommunerSnöröjning och halkbekämpning 2022 – 2023

Protokoll årsmötet 2022.
https://www.stockbyvagforening.se/wp-content/uploads/2022/11/Arsmotesprotkoll-2022.pdf

Verksamhetsberättelse 2022.
https://www.stockbyvagforening.se/wp-content/uploads/2022/10/Verksamhetsberattelse-2022.pdf

Stadgar – uppdaterade 2022: