Stockby vägförening

Stockby vägförening finns i Stenhamra, Ekerö kommun och vi har mer än 900 fastigheter som medlemmar i vägföreningen.  Stockby vägförening är en skötsel- och driftorganisation för merparten av vägarna och grönområdena i Stenhamra

AKTUELLT!
Inbjudan Lantmäteri möte på Ekerö kommun 19 juni, kl 17,00
Som ni säkert märkt pågår det 2st stora förskole byggen i Stenhamra. Med anledning av detta har kommunen begärt en Lantmäteriförrättning för anpassning av berörda detaljplaner. Om intresse finns är ni välkomna att delta.

Följande områden/vägar är inte en del av Stockby vägförening utan sköts av annan entreprenör.
– Stenhamravägen och tillhörande gång och cykelväg
– Coop området och dess trottoarer
– Fårhagsplan och dessa trottoarer
– Herman Palmsplan och dess trottoarer
– Uppgårdsskolans skolväg
– Gamla ICA tomten med konditoriet och gymmet