Vad vi gör

 

Stockby vägförening finns i Stenhamra, Ekerö kommun och vi har mer än 900 fastigheter som medlemmar i vägföreningen.  Stockby vägförening är en skötsel- och driftorganisation för merparten av vägarna och grönområdena i Stenhamra

Ekerö kommun har fastlagt att enskilt huvudmannaskap ska tillämpas i detaljplaner, vilket innebär att allmänna platser, gator, vägar och grönområden ska skötas av vägföreningar. Stockby vägförening ansvarar som följd av denna princip för skötseln av vägar och grönområden i vårt ansvarsområde.

En del av vad vi gör:

Vår och sommar:
Tar bort sand från vintern. Underhåller vägbanor och klipper vissa grönområden,
samt tar hand om belysningsanläggningen för både gång/cykel banor och vägarna i vårt ansvarsområde.

Vintern
Snöröjning och halkbekämpning för både gång/cykel banor och vägarna i vårt ansvarsområde.