Stockby vägförening

Stockby vägförening finns i Stenhamra, Ekerö kommun och vi har mer än 900 fastigheter som medlemmar i vägföreningen.  Stockby vägförening är en skötsel- och driftorganisation för merparten av vägarna och grönområdena i Stenhamra

AKTUELLT!
Sommaren är äntligen här och med den den sedvanliga skötseln av vårt område.
Vi kommer måla farthinder, övergångsställen, mm.
Samt laga potthål, sprickor och allt annat som behövs hanteras.

Vi ber också er som fastighetsägare att ha uppmärksamhet på ditt hus växtlighet.
Klipp häckar, era diken och se till att er gräsmatta inte växer ut på vägkroppen.
Tackar på förhand!

Följande områden/vägar är inte en del av Stockby vägförening utan sköts av annan entreprenör.
– Stenhamravägen och tillhörande gång och cykelväg
– Coop området och dess trottoarer
– Fårhagsplan och dessa trottoarer
– Herman Palmsplan och dess trottoarer
– Uppgårdsskolans skolväg
– Gamla ICA tomten med konditoriet och gymmet