Stockby vägförening

Stockby vägförening finns i Stenhamra, Ekerö kommun och vi har mer än 900 fastigheter som medlemmar i vägföreningen.  Stockby vägförening är en skötsel- och driftorganisation för merparten av vägarna och grönområdena i Stenhamra

AKTUELLT!

Snöröjning och halkbekämpning 2023 – 2024
Vi har med våra vägar, trottoarer och gång/cykelvägar ca 20 000m väg att hantera.
Hanteringstiden för våra snöröjare ligger mellan 5-8h varje gång det snöar.
Har ni synpunkter på plogning/sandning är ni alltid välkomna att kontakta SVF.
Dock ber vi er om ett visst tålamod, det har sin lilla tid att köra igenom ett så stort område.

Påverkan för dig som enskild fastighetsägare:
Vid plogning bildas snövallar mot fastigheter vilket är ofrånkomligt.
Där det finns möjligheter plogas snö mot mark som tillhör samfälligheten/allmän mark om det är
praktiskt genomförbart. Respektive fastighetsägare ansvarar själv för att ta bort snövallar vid
utfarter, runt sopkärl och postlådor samt att sanda.
Önskemål om att snöröjningen ska omfatta utfarter är inte vare sig praktiskt eller ekonomiskt
genomförbart. Snöröjningen hos oss sker på samma sätt som inom andra kommuner


Stadgar – uppdaterade 2022: